XX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży (2014 r.)

XX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży (2014 r.) » XX SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY. ZAPRASZAMY!

xx sesja sejmu dzieci i młodzieży.

zapraszamy!

 

Rozpoczęła się rekrutacja do XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży!

Tegorocznym tematem są „Wybory parlamentarne”

 

            1 czerwca 2014 r. w gmachu Sejmu w Warszawie odbędzie się posiedzenie XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegorocznym tematem przewodnim sesji są „Wybory parlamentarne”. Do udziału zachęcamy wszystkich, którzy już są aktywni społecznie, jak i tych, którzy są zainteresowani działaniem w swoim lokalnym środowisku i dyskusją nad aktywnością społeczną i wyborczą młodych ludzi.

            Chcemy, aby Wasze doświadczenia w działalności w szkołach i lokalnej społeczności stały się podstawą do dyskusji podczas posiedzeń komisji problemowych, seminariów oraz posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniu 1 czerwca 2014 r.

            Zadaniem uczestniczek i uczestników będzie przeprowadzenie w swoich szkołach i miejscowościach debaty skłaniającej do refleksji nad tym, co daje Wam możliwość funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie europejskim, jakie widzicie dla siebie szanse, a jakie trudności i ograniczenia, w jaki sposób możecie uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym Polski i Europy, a także jak zwiększyć aktywność społeczną i wyborczą Waszych koleżanek i kolegów.

            Na podstawie oceny prac dwuosobowych zespołów uczniowskich zostanie wyłonionych 460 młodych posłanek i posłów, którzy spotkają się 1 czerwca i będą obradować nad projektem uchwały, przygotowanym podczas posiedzenia komisji problemowej. Komisja problemowa będzie obradować w dniu 11 maja 2014 r. W jej skład – w przypadku zakwalifikowania zespołu – wejdzie 64 uczestników projektu. Posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniu 1 czerwca poprzedzą seminaria tematyczne dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników, które odbędą się 31 maja 2014 r.

            Głównym organizatorem XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na stronie Sejmu Dzieci i Młodzieży: www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy.

Rejestracja na platformie XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży: www.sdim.ceo.org.pl.

Zarejestruj się i weź udział w projekcie!

Informacje dotyczące przebiegu rekrutacji do projektu i organizacji XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży można uzyskać pod adresem: sejm.mlodziezy@ceo.org.pl lub telefonicznie – informacji udziela Agnieszka Jarmuł, tel. (22) 825-05-50, wew. 110.

W sprawie pytań dotyczących XX sesji SDiM prosimy o kontakt: Kancelaria Sejmu, Biuro Korespondencji i Informacji, Wszechnica Sejmowa, Anna Modrzejewska: e-mail: anna.modrzejewska@sejm.gov.pl, tel. (22) 694-16-88 oraz Ireneusz Nowak: e-mail: ireneusz.nowak@sejm.gov.pl, tel. (22) 694-22-58.