VII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży (2001 r.)

VII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży (2001 r.) » Uchwała w sprawie zapobiegania negatywnym zjawiskom w środowisku szkolnym

UCHWAŁA

Z DNIA 1 CZERWCA 2001 R.

VII SESJI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY

W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA NEGATYWNYM ZJAWISKOM W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

Sejm Dzieci i Młodzieży z głębokim zaniepokojeniem stwierdza, że wzrasta liczba zagrożeń i patologii w środowisku szkolnym. Dostrzega także zjawiska i patologie, których wcześniej nie było, widzi narastającą przemoc wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Coraz więcej uczniów sięga po środki odurzające, w tym przede wszystkim po papierosy, alkohol i narkotyki.

Młodzież uważa niekiedy, że pijąc alkohol, paląc papierosy czy zażywając narkotyki staje się lepsza, bardziej dorosła i atrakcyjna dla swoich rówieśników, a przeważnie jest to pierwszy krok do wkraczania w patologie i konflikty z prawem. jest to groźne, ponieważ ta właśnie młodzież będzie kształtować przyszłą Polskę.

Sejm Dzieci i Młodzieży stwierdza, że walkę z wszelkimi patologiami w środowisku szkolnym należy podjąć przede wszystkim poprzez:

  • wprowadzenie dodatkowych lekcji wychowawczych prowadzonych przez psychologów szkolnych oraz zwiększenie ilości zajęć psychoedukacyjnych;

  • zaprzestanie reklamy alkoholu i papierosów;

  • organizowanie programów zachęcających młodych ludzi do wybierania stylu życia wolnego od alkoholu i innych środków odurzających;

  • wprowadzenie zmian legislacyjnych, mających na celu spowodowanie konsekwencji prawnych wobec osób poniżej 15 roku życia, jeżeli weszły one w konflikt z prawem;

  • organizowanie spotkań z lekarzami, pracownikami poradni przeciwalkoholowymi, policjantami, byłymi alkoholikami i narkomanami;

  • organizowanie alternatywnych, dostępnych dla wszystkich uczniów, sposobów spędzania wolnego czasu, w tym pozalekcyjnych kółek zainteresowań;

  • przeznaczanie funduszy wykorzystywanych dotąd na przeciwdziałanie alkoholizmowi także na programy antynarkotykowe;

  • organizowanie imprez integrujących środowisko szkolne oraz rodzinne, propagujących zdrowy styl życia;

  • podjęcie szerokiej współpracy ze służbą zdrowia, sądami i policjami w zakresie profilaktyki i leczenia młodzieży z grup największego ryzyka oraz już uzależnionych;

  • stałą akcję informacyjną, dostosowaną do wieku odbiorców, o zgubnym wpływie alkoholu, nikotyny oraz narkotyków na organizm człowieka.

Sejm Dzieci i Młodzieży stwierdza, że konieczne jest skuteczne egzekwowanie od instytucji rządowych konkretnych działań mających na celu walkę z patologiami wśród młodzieży.

Sejm Dzieci i Młodzieży wyraża na celu walkę z patologiami wśród młodzieży.

Sejm Dzieci i Młodzieży wyraża nadzieję, że wkrótce zapanuje w środowisku młodzieży moda na niepalenie, niepicie i mówienie NIE narkotykom. W dążeniu do osiągnięcia tego celu musimy się zjednoczyć i zaufać sobie.