Polskie konstytucje

Obrazek do tekstu

Co roku, 3 maja, obchodzimy święto upamiętniające uchwalenie naszej pierwszej konstytucji, drugiej na świecie nowoczesnej ustawy zasadniczej. Jednak historia polskich konstytucji to nieraz burzliwe dzieje , od nadawanych przez francuskiego cesarza i rosyjskiego cara aż po akceptowaną przez wszystkich Polaków w referendum. Warto poznać je dokładniej.

Artykuły tego działu:

  1. Konstytucja 3 Maja
  2. Konstytucja Księstwa Warszawskiego
  3. Konstytucja Królestwa Polskiego
  4. Mała Konstytucja 20 II 1919
  5. Konstytucja Marcowa (1921)
  6. Konstytucja Kwietniowa (1935)
  7. Ustawa Konstytucyjna 17 IX 1947
  8. Konstytucja PRL
  9. Ustawa Konstytucyjna 17 X 1992
  10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej