Czy wiesz że...

Obrazek do tekstu
 • najwięcej posiedzeń odbyło się w Sejmie II kadencji (lata 1993-1997), podczas której miało miejsce 119 posiedzeń
 • najwięcej dni obrad Sejmu zanotowano zaś w Sejmie IV kadencji (lata 2001-2005): łącznie 334 dni
 • najdłużej w jednym dniu - do godziny 4 minut 51 - trwało 46 posiedzenie Sejmu V kadencji w dniu 25 sierpnia 2007 roku; najkrócej bo 22 minuty – 96 posiedzenie III kadencji 23 grudnia 2000r.
 • na mównicy najczęściej występowali posłowie na posiedzeniach Sejmu IV kadencji - łącznie 46 556 razy
 • najwięcej interpelacji złożyli posłowie podczas prac Sejmu IV kadencji - 10 660; spośród posłów największą aktywnością wykazała się wówczas posłanka Maria Zbyrowska (Samoobrona), która złożyła 630 interpelacji
 • najdłuższy staż parlamentarny posiadał poseł Józef Ozga-Michalski; zasiadał on w ławach poselskich aż 45 lat, kolejno w Krajowej Radzie Narodowej, Sejmie Ustawodawczym i Sejmie dziewięciu kadencji
 • najstarszymi posłami w Sejmie VI kadencji są Kazimierz Kutz z PO (lat 78) i Stanisław Olas PSL (lat 70), najmłodszymi natomiast - Łukasz Tusk z PO (22 lata) i Cezary Tomczyk z PO (23 lata). Średni statystyczny wiek posłów to 47,77 lat
 • wśród posłów wybranych do Sejmu VI kadencji jest 20 procent reprezentantek płci pięknej
 • najwięcej ustaw uchwalono w trakcie IV kadencji; Sejm przyjął łącznie 894 ustawy
 • również do Sejmu IV kadencji wpłynęło najwięcej projektów ustaw : 1265
 • najwięcej, bo 286 numerów Dziennika Ustaw ukazało się w roku 2004 (zawierały łącznie 2889 pozycji
 • blisko 100 000 osób rocznie zwiedza Sejm; tylko w dniu otwartych drzwi 3 maja 2007r. wzięło udział ok. 6 500 zwiedzających
 • na jednym z gmachów Sejmu mają swoje gniazdo pustułki, najmniejsze sokoły gniazdujące w Polsce