Aktualności

XIX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży (2013 r.)

20.02.2013 15:22:35

XIX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, zapraszamy!

Rozpoczęła się rekrutacja do XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży! Tegorocznym tematem jest „Lokalny ekorozwój”.

Posiedzenie XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży odbędzie się 1 czerwca 2013 roku w gmachu Sejmu w Warszawie. Tegorocznym tematem przewodnim sesji jest „Lokalny ekorozwój”. Do udziału w projekcie zachęcamy wszystkich, którzy już działają, jak i tych, którzy są zainteresowani działaniem w swoim lokalnym środowisku i dyskutowaniem o roli ekorozwoju.

Chcemy, żeby Wasze doświadczenia w działaniu w lokalnej społeczności oraz szkołach stały się podstawą do dyskusji podczas posiedzeń komisji problemowych, seminariów i posiedzenia Sejmu 1 czerwca 2013 roku.

Zadaniem uczestników i uczestniczek będzie przeprowadzenie w swoich szkołach i miejscowościach debaty dotyczącej dotychczasowej aktywności i propozycji działania młodzieży w zakresie lokalnego ekorozwoju.

Na podstawie oceny prac dwuosobowych zespołów uczniowskich zostanie wyłonionych 460 młodzieżowych posłanek i posłów, którzy spotkają się 1 czerwca, żeby rozmawiać o roli młodzieży i ich wpływie na lokalny ekorozwój. Wcześniej 52 z nich na spotkaniu komisji problemowej opracuje podstawę do dyskusji – projekt uchwały. Pozostali posłowie i posłanki będą mogli konsultować projekt uchwały w internecie. Wszyscy posłowie i posłanki wezmą również udział w seminariach 31 maja 2013 roku.

Organizatorem XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zapoznaj się z Regulaminem wyłaniania uczestników XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, a także Harmonogramem XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

 

Więcej informacji na stronie Sejmu Dzieci i Młodzieży

 

Rejestracja na platformie XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

 

Zarejestruj się i weź udział w projekcie!

 

Informacje dotyczące przebiegu rekrutacji do projektu i organizacji XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży można uzyskać pod adresem: sejm.mlodziezy@ceo.org.pl lub telefonicznie – informacji udziela Weronika Paszewska, tel.: (22) 825 05 50, wew. 110.

W sprawie pytań dotyczących XIX Sesji SDiM prosimy o kontakt: Kancelaria Sejmu, Biuro Korespondencji i Informacji, Wszechnica Sejmowa, Ireneusz Nowak: e-mail: ireneusz.nowak@sejm.gov.pl; tel.: (22) 694 22 58.


Załączniki [2]